Developing A Learning Method In An Open Innovation Project Through Action Research.
Paper i proceeding, 2017

Författare

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Marine Agogué

David Coghlan

Academy of Management Conference, Atlanta, Aug 4-8

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Ekonomi och näringsliv

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07