Leda och organisera öppen innovation
Forskningsprojekt , 2008 – 2013

Projektet ”Leda och organisera öppen innovation” undersöker hur SAFER som en arena för öppen innovation hanterar frågor om ledarskap, innovationsverksamhet och organisatorisk struktur. Genom att göra detta kan insikter vinnas i utmaningarna att skapa en öppen innovationsarena för samarbete och kunskapsutbyte, men också i utmaningarna för partnerorganisationerna att utnyttja resultaten av samarbetsprojekten inom den egna organisationen.

Deltagare

Susanne Ollila (kontakt)

Viceprefekt vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Maria Elmquist

Prefekt vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Tobias Fredberg

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Senior forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2008–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-10-04