Managing and organising open innovation

Projektet ”Leda och organisera öppen innovation” undersöker hur SAFER som en arena för öppen innovation hanterar frågor om ledarskap, innovationsverksamhet och organisatorisk struktur. Genom att göra detta kan insikter vinnas i utmaningarna att skapa en öppen innovationsarena för samarbete och kunskapsutbyte, men också i utmaningarna för partnerorganisationerna att utnyttja resultaten av samarbetsprojekten inom den egna organisationen.

Participants

Susanne Ollila (contact)

Biträdande professor at Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Maria Elmquist

Bitr professor at Technology Management and Economics

Tobias Fredberg

Biträdande professor at Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Forskarassistent at Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Collaborations

SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2008–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Area of Advance

Innovation and Entrepreneurship

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2016-10-04