Managing and organising open innovation
Research Project, 2008 – 2013

Projektet ”Leda och organisera öppen innovation” undersöker hur SAFER som en arena för öppen innovation hanterar frågor om ledarskap, innovationsverksamhet och organisatorisk struktur. Genom att göra detta kan insikter vinnas i utmaningarna att skapa en öppen innovationsarena för samarbete och kunskapsutbyte, men också i utmaningarna för partnerorganisationerna att utnyttja resultaten av samarbetsprojekten inom den egna organisationen.

Participants

Susanne Ollila (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Maria Elmquist

Chalmers, Technology Management and Economics

Tobias Fredberg

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Collaborations

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2008–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Latest update

2016-10-04