Öppna innovationsarenor: organisering av gemensamt kunskapsskapande
Kapitel i bok, 2016

Författare

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

9789144112428

Mer information

Skapat

2017-10-08