Öppna innovationsarenor: organisering av gemensamt kunskapsskapande
Kapitel i bok, 2016

Författare

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Tell, F. & Lakemond, N. (eds.) Öppen innovation - i teori och praktik


9789144112428 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

9789144112428

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13