Creativity and science parks: more than just a physical platform?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Stefano Cirella

University of Essex

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation

2413-9505 (ISSN)

Vol. 2 1 8-13

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Företagsekonomi

DOI

10.23726/cij.2018.752

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-17