An investigation into managerial roles of open innovation collaboration managers
Paper i proceeding, 2014

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

1st Annual World Open Innovation Conference, Napa, California, Dec 4-5

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Arbetslivsstudier

Ekonomi och näringsliv

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08