Beyond intermediation: The open innovation arena as an actor enabling joint knowledge creation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

International Journal of Technology Management

0267-5730 (ISSN) 1741-5276 (eISSN)

Vol. 72 4 273-295

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.1504/IJTM.2016.10002507

Mer information

Skapat

2017-10-08