Designing for creativity in an open innovation arena
Paper i proceeding, 2014

Författare

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

14th EURAM conference, Valencia, June 4-7

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Ekonomi och näringsliv

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07