"Authoring” Open Innovation: The Managerial Practices of an Open Innovation Director
Paper i proceeding, 2015

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Proceedings of Academy of Management, Vancouver, August 8-11

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07