Managing transition arenas in becoming: micro accounts of collaborative governance
Paper i proceeding, 2017

Författare

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

International Sustainability Transitions conference, Gothenburg, June 18-21

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Ekonomi och näringsliv

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07