Resenärsinformation via talsvar. Utvärdering av dialogen i Västtrafiks talsvarstjänst.
Rapport, 2009

kollektivtrafikinformation

talsvarstjänst

dialog

interaktion

Författare

Anna Yström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Oskar Rexfelt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07