Collectively authoring inter­‐organizational collaboration: A case of long-­term open innovation collaboration
Paper i proceeding, 2014

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

EGOS conference, Rotterdam, 3-5 July

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Ekonomi och näringsliv

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07