Anything goes? Characterizing open innovation collaboration in empirical research
Paper i proceeding, 2013

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Proceedings of the 6th ISPIM Symposium, Melbourne, Australia, Dec 8-11

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan teknik

Ekonomi och näringsliv

Annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07