Managing for organizational creativity in an open innovation arena - creating a space for bounded instability
Paper i proceeding, 2012

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

EGOS conference Helsinki July 5-7, 2012.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07