Open for innovation? Practices supporting collaboration in Swedish regional clusters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Hedvig Aspenberg

International Journal of Innovation Management

1363-9196 (ISSN)

Vol. 21 5 1740008-1-1740008-28-

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Ekonomi och näringsliv

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07