Anything goes? Conceptualizing different interaction strategies in open innovation
Paper i proceeding, 2016

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

EURAM conference. Paris, May 31-June 4

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07