What´s creative about open innovation? A case study of the creative climate in an open innovation arena.
Paper i proceeding, 2012

Författare

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Hedvig Aspenberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Annika Kumlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

13th International CINet Conference, Rome, 16-18 Sept, 2012

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07