Implications of openness: A study of (all) the growing literature on open innovation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Eleni Giannopoulou

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Journal of Technology Management and Innovation

0718-2724 (ISSN)

Vol. 5 3 162-180

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08