Using Personas as a Mediating Tool in the Development of Engineering Programs
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Lena Peterson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Björn von Sydow

Chalmers, Data- och informationsteknik

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Proceedings 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07