Radical open innovation: The new role of intermediaries. Findings from collaborative arenas in Sweden and France
Paper i proceeding, 2011

Författare

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Marine Agogué

IPDM, Delft, The Netherlands, 5-7 June, 2011

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08