Ledarskap i öppna innovationssamarbeten: Att skapa mening i en komplex miljö
Kapitel i bok, 2016

Författare

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Tell, F. & Lakemond, N. (eds.) Öppen innovation - i teori och praktik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

9789144112428

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13