Sensemaking A Transition: Collaborative Research On Transition Practices In An Arena Adressing The Grand Challenge Of Traffic Safety.
Paper i proceeding, 2018

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

EURAM 2018

EURAM
Reykjavik, Iceland,

Styrkeområden

Transport

Energi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-22