Managing Open Innovation: Present Findings and Future Directions,
Rapport, 2007

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08