Managing Open Innovation: Present Findings and Future Directions
Rapport, 2008

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

978-91-85959-07-5

Mer information

Skapat

2017-10-08