Developing innovative capabilities: Lessons from an experimental process in the automotive industry using a design theory approach
Paper i proceeding, 2008

Författare

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

B Segrestin

European Academy of Management, Ljubljana, Slovenia, May 14-17, 2008

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2018-01-24