Managing innovation fields: another look at how eco-innovation capabilities are built in the automotive industry
Paper i proceeding, 2008

Författare

F. Aggeri

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Hans M Pohl

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Strategic Management Society, Köln, Germany, October 12-15, 2008

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08