Innovation Theory and the (Re-)foundation of Management: Facing the Unknown
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Annabelle Gawer

University of Surrey

Le Masson P

Mines ParisTech

European Management Review

1740-4754 (ISSN) 1740-4762 (eISSN)

Vol. 16 2 379-381

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

DOI

10.1111/emre.12308

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-13