Organizing open innovation in practice: a case study of an environmental innovation project in the automotive industry
Paper i proceeding, 2008

Författare

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

B Segrestin

International Product Development Management Conference, Hamburg, Germany, June 29-July 1, 2008.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08