Aiming at innovation in the Swedish defense industry – the difficulties of responding to disruptive market change in a technology driven context
Paper i proceeding, 2008

Författare

Sofia Börjesson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Organizational Learning, Knowledge and Capabilities Conference, Köpenhamn, Denmark, April 28-30, 2008.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2018-01-24