Managing learning strategies in the automotive industry – the race for hybridization
Paper i proceeding, 2008

Författare

F. Aggeri

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Hans M Pohl

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Gerpisa Conference, Turino, Italy, June 18-20, 2008

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2018-01-24