The concept of interessement: The story of a power-split technology for hybrid electric vehicles
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

International Journal of Innovation Management

1363-9196 (ISSN)

Vol. 13 1 47-64

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07