Managing learning in the automotive industry – the innovation race for electric vehicles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

F. Aggeri

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Hans M Pohl

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

International Journal of Automotive Technology and Management

1470-9511 (ISSN) 17415012 (eISSN)

Vol. 9 2 123-147

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2018-01-24