Learning from Algorithm Based decision Support systems (COLREG-LABS)
Forskningsprojekt, 2020 – 2022

Fartyg med olika automatiseringsnivåer (dvs. som sträcker sig från helt bemannade till helt autonoma) kommer att vara involverade i trafiksituationer där COLREGs är tillämpliga (t.ex. säger regel 8 uttryckligen att "åtgärder som vidtas för att undvika kollisioner, om rådande omständigheter så medger, uföras tydligt, i god tid och med vederbörligt iakttagande av gott sjömanskap ”).

Smarta fartyg och automatiserade system kommer att vara beroende av algoritmebaserade lösningar som är baserade på tolkningar av COLREG:s regler. I verkligheten påverkas beslut tagna på bemannade fartyg av operatörens erfarenhet och tolkning av gott sjömanskap. Dessutom kommer som exempel det geografiska området, trafikmönstret, komplexiteten i trafiksituationen, fartygstyp att påverka operatörens beslutsfattande och tillämpning av COLREGs.

Kan erfarenhet, gott sjömanskap, situations medvetenhet och andra icke-tekniska färdigheter som påverkar säker och effektiv navigering implementeras i algoritmer? Kan trafiksituationer som har både mänskliga operatörer och smarta/autonoma fartyg lösas säkert?

Deltagare

Scott Mackinnon (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Reto Weber

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Samarbetspartners

Fraunhofer Center for Maritime Logistics and Services

Hamburg, Germany

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SEAMADE/Kamahura Teknik AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Lighthouse

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Chalmers maritima simulatorer

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-14