Numeriska metoder för stokastiska partiella differentialekvationer
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

David Cohen (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Annika Lang

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Stig Larsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

Changsha University of Science and Technology

Changsha, China

Chinese Academy of Sciences

Beijing, China

Finansiering

STINT

Projekt-id: CH2016-6729
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-03