Metagenomik- och transkriptionsanalyser av partiell nitritation-anammox (PNA) processer för kväverening av avloppsvatten
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Partiell nitritation-anammox (PNA) möjliggör energisnål biologisk kväveavskiljning med låg klimatpåverkan vid behandling av kommunalt avloppsvatten. Idag används PNA för varma koncentrerade sidoströmmen från slamrötning, men inte från huvudströmmen av avloppsvatten som står för merparten av allt kväve på avloppsreningsverk. Ökad förståelse av de mikrobiella interaktionerna krävs för att nå en stabil processlösning för huvudströmmen. I detta projekt undersöker vi den genetiska diversiteten och funktionen för de bakterier som utför processerna, genom metagenomik och metatranskriptomik i olika PNA reaktorer för sidoströmmen och huvudströmmen.

Deltagare

Frank Persson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Oskar Modin

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Carolina Suarez

Projektassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2018-01423
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-07