Energi- och inbyggnadseffektivt elektrifierat drivsystem
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Projektets fokus är utvecklingen av ett nytt patententsökt elektriskt drivlinesystem med potential för ökad energieffektivitet på 5 %. Den ska kunna utnyttjas för medeltunga stadsfordon i viktintervallet 18 – 30 ton som än så länge inte drivits helelektriskt. Stora effekter och moment ska hanteras i en lättviktskonstruktion med små energiförluster med två asymmetriskt växlade maskiner. Ett avancerat kontrollsystem är nödvändigt för optimerade egenskaper. Projektets mål kopplar väl till både Energimyndighetens strategi inom transportområdet och FFI-programmets färdplan om utveckling av effektivare elfordon.

Deltagare

Valery Chernoray (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2017-014009
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Chalmers strömningslaboratorium

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-01