Kollaborativ Informationsinfrastruktur i sjukhusbygge
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Många informationskedjor i byggprocessen är fragmenterade och ger inte optimala resultat. Detta projekt stärker informationsinfrastrukturen inom standardisering av sjukhusbygge, en process med massiva investeringar för samhället. Samverkan runt Program för Teknisk Standard (PTS) utvecklas som en gemensam kollaborativ informationsinfrastruktur. En positiv lärningscirkel uppnås via ett virtuellt verktyg som underlättar kollaborativ projektering av sjukhus och ett handlednings stödsystem baserad på maskininlärning som underlättar tolkning av PTS och annat regelverk. Vid kollaborativ sjukhusprojektering underlättas dialog om vårdpersonals erfarenheter och behov som förtydliggöres för sjukhusprojektörer.Projektet omfattar ett doktorand projekt (licentiat) om kollaborativa involverande informationsinfrastrukturer inom sjukhusbygge. Projektet innehåller studier och evaluering av två prototyp som kan underlätta denna struktur.

Deltagare

Christian Koch (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

LESS

Göteborg, Sweden

Tenfifty AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2019-01813
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-10