Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige - en fullskalestudie (AGNUS II)
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jennifer Ekholm (kontakt)

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Frank Persson

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Britt-Marie Wilen

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Svenskt vatten

Projekt-id: 500521AgnesII
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-23