Jennifer Ekholm

Doktorand vid Vatten Miljö Teknik

Jennifer Ekholm är doktorand vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Processteknik för avloppsvattenrening, på Chalmers.

Hon forskar kring biologisk avloppsvattenrening, med tekniken aerobt granulärt slam (AGS). Det är en är innovativ, kompakt och energieffektiv avloppsreningsteknik. Målet med projektet är att ge ett vetenskapligt underlag för tillämpning av AGS i Sverige samt att öka kunskapen om granulering och aeroba granuler vid låga temperaturer. Resultaten är relevanta för samhället i framtiden, då vi kommer ha hårdare reningskrav, ökad befolkning och centralisering.

Källa: chalmers.se
Image of Jennifer Ekholm
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 2 forskningsprojekt

2021–2022

Kompakt avloppsrening med aerobt granulärt slam - drift vid låga temperaturer

Britt-Marie Wilen Vatten Miljö Teknik
Jennifer Ekholm Vatten Miljö Teknik
J. Gust. Richert stiftelse

2018–2020

Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige - en fullskalestudie (AGNUS II)

Jennifer Ekholm Vatten Miljö Teknik
Britt-Marie Wilen Vatten Miljö Teknik
Frank Persson Vatten Miljö Teknik
Svenskt vatten

Det kan finnas fler projekt där Jennifer Ekholm medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.