Improved resolution in imaging of amyloid fibrils using non-covalent fluorescent dyes
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Elin Esbjörner Winters (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Finansiering

Magnus Bergvalls Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-30