AutoSPADA (Automotive Stream Processing and Distributed Analytics) OODIDA Phase 2
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Syfte och mål: Nya fordonsfunktioner och tjänster kommer alltmer att förlita sig på realtidströmning av sensordata mellan fordon och molninfrastrukturer. Detta kräver effektiv och skalbar databehandlingsteknik för överföring och analys av data från en distribuerad fordonsflotta, som också tar hänsyn till säkerhets- och integritetsfrågor. Syftet med AutoSPADA-projektet är att utveckla och implementera skalbara och flexibla plattformar för distribuerad analys av strömmande data som involverar beräkningsresurser på fordon samt på backend-servrar. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att leverera metoder för effektiv, distribuerad analys och strömmande databearbetning inom fordonsindustrin som i sin tur kommer vara ingångsparametrar till designen av datainsamlingsplattformarna i nästa generation uppkopplade fordonfunktioner och tjänster. Arkitekturen som utvecklas i projektet kommer att öka kvaliteten på nästa generations produkter, minska utvecklingstiden av nya produkter och tjänster, samt ge konkurrensfördelar genom att ha den bästa tillgängliga teknologin för uppkoppling, datainsamling och analys.
Upplägg och genomförande: Projektet är uppdelat i sju arbetspaket med tydliga uppgifter och krav, vilket säkerställer att projektmålen uppfylls. Urval av användarfall baserade på viktiga industriella tillämpningsområden för distribuerad analys av strömmande data ligger som grund till forskningsarbete och metodutveckling. Utvärdering av resultat görs genom proof-of-concept implementering, demonstration av forskningresultat genom specifika användarfal, och genom publicering. Kunskapsöverföring säkerställs genom en industridoktorand, workshops, och publikationer.

Deltagare

Vincenzo Massimiliano Gulisano (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Romaric Duvignau

Nätverk och System

Marina Papatriantafilou

Nätverk och System

Elad Schiller

Nätverk och System

Samarbetspartners

Alkit Communications AB

Mölndal, Sweden

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-05884
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-08