Digitalisering i projektorganisationer SBUF
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christine Räisänen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-04