FlexSUS-Flexibility för Smarta Urbana EnergiSystem
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

FlexSUSs huvudsyfte är att stödja stadsplanerare och beslutsfattare i deras arbete med övergång till klimatvänliga ekonomier genom att presentera alternativ vid planering och utformning av lösningar med låga koldioxidutsläpp. För att göra det integrerar FlexSUS lokal och regional förnybar produktion med befintliga tillgångar, samtidigt som det utvecklar processer för att utvärdera teknik som ännu inte har implementerats i städerna baserat på deras direkta feedback. I slutändan är FlexSUS ambition att leverera högkvalitativa och innovativa tekniska lösningar som optimerar lokala energistrategier och framtida systemutbyggnad samtidigt som samordningen mellan välinformerade beslutsfattare och stadsplanerare ökar.

Deltagare

Erik Ahlgren (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 47809-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-05