Höft- och ryggskadepredikteringsmodeller för kvinnor och män i varierande sittställningar i framtida fordon
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Syftet är att utveckla metoder för utveckling av skyddssystem för kvinnor och män i nutida och framtida fordon, oberoende av sittställning. Målet är att utveckla en transformerbar, generisk och biofidelisk modell av bäckenet och intilliggande kroppsdelar och att integrera dem i SAFER HBM-modellen för att kunna prediktera rörelsemönstret hos den åkande i en kollision och risken för underglidning samt risken för bäcken-, höft- och ländryggs-, skador, oberoende av kollisionsriktning.

Deltagare

Johan Davidsson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Personskadeprevention

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-04998
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

ReVeRe (Research Vehicle Resource)

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-19