Nätresiliens - bostädersmöjligheter att bidra till ett mer resilient elnät
Forskningsprojekt , 2020 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Samarbetspartners

Högskolan Väst

Trollhättan, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-11