Towards a greater understanding of deep neural networks (IT-DNN)
Forskningsprojekt, 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Giuseppe Durisi (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/H2020/893082
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-09