Design of cost effective DC-based collection-network for inland-sea wind-farm using series high-frequency transformers
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

I detta projekt avses en speciell vindparkskonfiguration för innanhavsmiljö med mellanfrekvenstransformator att undersökas. Designen innebär att man seriekopplar utspänningen från flera dc/dc omriktare på deras högspänningssida för att på så sätt nå höga likspänningar för uppsamling av energi i en vindkraftspark. På så sätt kan dyra plattformar som bär de tunga 50 Hz transformatorerna undvikas. Fokus ligger på högspänningsisolationen på medelhöga frekvensnivåer. Dessutom kommer termiska egenskaper att undersökas för att säkerställa lämplig drifttemperatur.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44983-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-29