Investigation of opportunities for cost-effective carbon capture and storage
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Investigate opportunities to implement CCS (carbon capture and storage) to achieve climate neutral operation of Boliden’s Rönnskär plant in Skelleftehamn.

Deltagare

Simon Harvey (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Boliden Mineral AB

Projekt-id: ChalmersCCSSkelleftehamn
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18