Microbial synthesis of medicinal natural products
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yun Chen (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Samarbetspartners

China Academy of Chinese Medical Sciences

Beijing, China

Finansiering

STINT

Projekt-id: CH2019-8258
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18