Framtiden för svenska kraftvärmeverk - en utvärdering av möjliga energi- och klimattjänster samproducerade med det svenska fjärrvärmebehovet
Forskningsprojekt , 2020 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Normann (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: Ref.nr20-304
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-31